Castellano Valencià English

Perfil del contractant

 

D'acord amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els expedients de licitació convocats a partir del 9 de març de 2018, es publicaràn a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. L'enllaç per accedir-hi consta al Perfil del Contractant.