Castellano Valencià English

INFORMACIÓ ECONÒMICA

En este apartat es mostren els documents que presenten la informació econòmica de la societat: comptes anuals auditades, la informació pressupostària de Programa d'Actuacions d'Inversions i Finançament (PAIF) i les retribucions del Consell d'Administració i Alta Direcció.

Vés enrere

Cuentas Anuales_2017_CALPE.pdf

Cuentas Anuales_2017_CALPE.pdf

1 of 38

Versió 1.0

20/11/18 10:51
Estat: Aprovat
Descàrrega (12,7MB)
Historial de la versió
Versió Data Mida
1.0 fa 1 Any 12,7MB