Castellano Valencià English

INFORMACIÓ ECONÒMICA

En este apartat es mostren els documents que presenten la informació econòmica de la societat: comptes anuals auditades, la informació pressupostària de Programa d'Actuacions d'Inversions i Finançament (PAIF) i les retribucions del Consell d'Administració i Alta Direcció.

Vés enrere

Cuentas Anuales_2016_CALPE.pdf

Cuentas Anuales_2016_CALPE.pdf

1 of 35

Versió 1.0

12/06/17 13:29
Estat: Aprovat
Descàrrega (11,5MB)
Historial de la versió
Versió Data Mida
1.0 fa 2 Anys 11,5MB