Castellano Valencià English

INFORMACIÓ ECONÒMICA

En este apartat es mostren els documents que presenten la informació econòmica de la societat: comptes anuals auditades, la informació pressupostària de Programa d'Actuacions d'Inversions i Finançament (PAIF) i les retribucions del Consell d'Administració i Alta Direcció.

Vés enrere

Cuentas Anuales_2015_CALPE.pdf

Cuentas Anuales_2015_CALPE.pdf

1 of 36

Versió 1.0

23/08/16 13:02
Estat: Aprovat
Descàrrega (11,6MB)
Historial de la versió
Versió Data Mida
1.0 fa 3 Anys 11,6MB