Castellano Valencià English

INFORMACIÓ ECONÒMICA

En este apartat es mostren els documents que presenten la informació econòmica de la societat: comptes anuals auditades, la informació pressupostària de Programa d'Actuacions d'Inversions i Finançament (PAIF) i les retribucions del Consell d'Administració i Alta Direcció.

Vés enrere

Cuentas Anuales_2014_CALPE.pdf

Cuentas Anuales_2014_CALPE.pdf

1 of 33

Versió 1.0

07/10/15 12:42
Estat: Aprovat
Descàrrega (10,5MB)
Historial de la versió
Versió Data Mida
1.0 fa 4 Anys 10,5MB