INFORMACIÓ CORPORATIVA

En este apartat es presenten els documents que descriuen els accionistes de la societat, els membres del Consell d'Administració, les funcions que constituïxen l'objecte social de l'empresa i l'organigrama funcional amb el desglossament de llocs de treball.